Thursday, 7 November 2013

KERTAS 3 SEJARAH SPM 2013

CONTOH :-

PERANAN MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU
Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau
1. Pengenalan

Bincangkan latar belakang dasar luar Malaysia
1. Pengenalan

Jelaskan  maksud Pertubuhan Serantau
Pengenalan : 

Jelaskan  latarbelakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan di peringkat serantau 

2. Latar Belakang Pertubuhan Serantau

Huraikan latar belakang dan matlamat Pertubuhan Serantau berikut:

i.         ASA
ii.        MAPHILINDO
iii.      ASEAN
2. Latar Belakang Pertubuhan Serantau

Huraikan latar belakang Pertubuhan Serantau berikut:

i.                     ASA
ii.                    MAPHILINDO
iii.                  ASEAN
2. Latar belakang pertubuhan-pertubuhan serantau

Huraikan latar belakang pertubuhan  yang disertai Malaysia diperingkat

·    Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASA)
·    Malaysia, Filipina dan Indonesia  (MAPHILINDO)
·     Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara  ( ASEAN)                                              
3. Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan
    Serantau

Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau
3. Peranan Malaysia dalam Pertubuhan
    Serantau

Jelaskan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau
3.  Peranan   Malaysia dalam  pertubuhan serantau  dan antarabangsa

    Jelaskan  peranan  Malaysia  dalam  pertubuhan serantau
4.

Sebagai bakal pemimpin negaa, bagaimanakah anda menjadikan hubungan serantau dalam usaha membina Negara maju pada masa depan.
4.  Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali           
     ( ZOPFAN) kepada Malaysia

Bagaimanakah  konsep   zon aman , bebas dan berkecuali (ZOPFAN) membawa kepada kemajuan  negara kita
4. Peranan rakyat Malaysia melalui pertubuhan serantau ke arah kesejahteraan dunia

Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada kesejahteraan dunia?

5. Kejayaan  Malaysia di peringkat serantau

Malaysia telah berjaya memainkan peranan yang berkesan dalam menjamin kestabilan serantau. Buktikan.
5. Kejayaan  Malaysia setelah menjalin
    hubungan baik  dengan negara-negara serantau

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan   kejayaan yang dikecapi Malaysia  daripada hubungan baik dengan negara-negara serantau.
5. Kejayaan  Malaysia setelah menjalin hubungan baik  dengan negara-negara serantau

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan  kejayaan yang dicapai oleh negara Malaysia  setelah menjalin hubungan baik dengan negara-negara luar.

6. Cabaran  dan langkah mengekalkan hubungan baik Malaysia dengan negara-negara luar
i.      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh  Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara luar 
                                                                      
ii.     Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas                   
6. Cabaran  dan langkah untuk mengekalkan
    hubungan baik Malaysia dengan negara
    serantau
i.      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh  Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau                                                                       

ii.    Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas 
                 
6. Cabaran  untuk mengekalkan hubungan baik Malaysia dengan negara-negara serantau

·          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh  Malaysia untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara luar                                                                         

·          Nyatakan langkah-langkah untuk
       mengatasi cabaran di atas                    
7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar /
    patriotisme daripada hubungan Malaysia di   peringkat serantau demi kehidupan yang  aman dan harmoni

Sebagai warga global, apakah nilai-nilai yang dapat diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni?

7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar /
    patriotisme daripada hubungan Malaysia di
    peringkat serantau demi memajukan
    negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada  hubungan luar  Malaysia di peringkat serantau yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.
7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada hubungan Malaysia di peringkat antarabangsa dan serantau demi memajukan negara kita

Jelaskan nilai-nilai murni/iktibar/patriotik yang diperoleh daripada  hubungan luar  Malaysia di peringkat serantau.

8. Rumusan
·          Pengetahuan yang diperoleh
·          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·          Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang
8. Rumusan
·          Pengetahuan yang diperoleh
·          Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·          Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang
8. Rumusan
·          Pengetahuan yang diperoleh
·          Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
·          Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.Latar belakang Dasar Luar Malaysia
 
Maksud/perkembangan penubuhan pertubuhan serantau

·    pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara yang berjiran
·    bertujuan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial.
·    Malaysia berkedudukan strategik di Asia Tenggara
·    Bersempadan dengan negara di rantau ini.
·    Negara terlibat : Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, selain Kemboja, Loas, Vietnam dan Myanmar.
·    Perairan rantau ini juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia.
·    Keselamatan negara serantau mempengaruhi dan tinggalkan kesan terhadap keselamatan Negara dan pengaruhi dasar luar Malaysia
·    Menjelang tahun 1970,  dasar luar Malaysia berubah dari pro Barat  kepada dasar berkecuali 
·    Berbaik-baik dengan semua Negara sama ada negara komunis atau negara Barat
·    Pada 1976, Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam
·    Pada 1984 isytihar  konsep Zon Aman,Bebas dan Berkecuali atau Zone Peace and Nautraliti ( ZOPFAN ) bersama-sama anggota Negara ASEAN
·    Negara-negara Asia Tenggara juga hadapi ancaman komunis.
·    Berlaku juga krisis dengan negara jiran selepas Malaysia mencapai kemerdekaan contohnya
·    Konfrontasi dengan Indonesia
·    Terputusnya hubungan dengan Filipina
·    Keluarnya Singapura daripada Malaysia
·    Usaha memelihara hubungan dengan negara jiran dilakukan melalui perjanjian yang membawa kepada penubuhan pertubuhan serantau.
·    tiga pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA), Pertubuhan Malaysia, Filipina dan Indonesia ( MAPHILINDO) dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Pertubuhan serantau yang disertai Malaysia

Pertubuhan Persatuan Negara-Negara A.Tenggara (ASA)
·    Anggota : Malaysia / Thailand/ Filipina
·    Bertujuan hapuskan gerakan / ancaman / fahaman komunis / bendung pengaruh dan gerakan PKM
·    jalin kerjasama dalm bidang ekonomi, sains dan sosial
·    beri dan sedia kemudahan latihan / penyelidikan dalam bidang sains / teknologi
·    mengekalkan / menjamin keselamatan dan kestabilan politik
·    ASA dibubarkan krn matlamat yang digariskan tidak banyak dicapai
·    ASA dianggap anti pemerintahan Presiden Sukarno
·    kesangsian antara negara-negara anggota
·    penubuhan Persekutuan Malaysia pada 1963 ditentang Filipina
·    Mengadakan kerjasama dengan negara jiran untuk membendung pengaruh komunis
·    Tunku Abdul Rahman  mencadangkan penubuhan ASA Pertubuhan ini melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis
·    Untuk menjalinkan  kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial
·    Memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi dikalangan negara anggota
·    Mengkalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara-negara serantau
·    Negara anggota ialah Malaysia, Thailand dan Filipina Ditubuhkan di Bangkok pada 31 Julai 1961
·    Pertubuhan ini dianggap sebagai pertubuhan anti pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia
·    Pertelingkahan antara Malaysia dan Filipina tentang penubuhan Malaysia telah membawa kepada pembubaran ASA

MAPHILINDO
·    Merupakan cantuman nama tiga buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia
·    Tujuan penubuhannya untuk meningkatkan perhubungan, persahabatan dan  menyelesaikan pertikaian antara Malaysia Filipina dan Malaysia Indonesia
·    Pertelingkahan tersebut disebabkan cadangan pembentukan Malaysia
·    Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana menganggap ia sebagai satu neokolonialisme
·    Filipina pula menuntut Sabah yang didakwa masih menjadi hak milik mereka
·    Untuk menyelesaikan pertelingkahan ini Mlaysia telah mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia
·    Rundingan ini membawa kepada penubuhan MAPHILINDO

ASEAN
·    Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 setelah termeterinya Deklarasi Bangkok
·    Matlamat pembentukan ASEAN untuk mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
·    Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi , sosial dan kebudayaan
·    Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustria
·    Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan
·    Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan serantau dan antarabangsa
·    Peringkat permulaan anggotanya  daripada Malaysia , Indonesia, Thailand , Filipina dan Singapura
·    Anggota ASEAN bertambah dengan kemasukan  Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea
·    Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kerana terletak bersempadan dengan Indonesia

Matlamat penubuhan ASEAN
·    kekalkan kestabilan politik di Asia Tenggara
·    membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi
·    kerjasama dalam bidang sosial dan kebudayaan
·    tingkatkan taraf hidup penduduk dalam bidang pertanian
·    kerjasama dalam bidang perdagangan dan perindustrian
·    beri kerjasama dan bantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan
·    adakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa.

Peranan Malaysia dalam ASEAN
·    adakan Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur
·    menandatangani deklarasi bersama dikenali Deklarasi Kuala Lumpur
·    istihar ASEAN  zon aman, bebas, dan berkecuali / ZOPFAN
·    utk kekalkan keamanan & kestabilan politik di rantau A.Tenggara
·    elak campur tangan kuasa-kuasa besar
·    tidak bersekongkol dngan mana-mana blok Barat atau blok Timur
·    adakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokrasi Campuran Kampuchea
·    mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea
·    Vietnam setuju cadangan dan mesyuarat diadakan di K.Lumpur
·    Mesyuarat Menter2i Luar ASEAN putuskan ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear
·    Tunjuk komitmen negara-negara ASEAN terhadap ZOPFAN
·    tidak benarkan mana-mana kapal guna perairan dan kemudahan pelabuhan di rantau ini angkut bahan / senjata nuklear
·    bentuk kerjasama ekonomi terutama dalam projek perindustrian
·    seperti projek urea di Bintulu / Acheh.
·    kerjasama ekonomi ASEAN sebagai Zon Perdagangan Bebas ASEAN/ AFTA (ASEAN Free Trade Area)
·    diumumkan dalam sidang Kemuncak ASEAN di Singapura
·    Cadangan tubuh EAEC ( Perundingan Ekonomi Asia Timur/ East Asian Economic Caucus)         
·    Iaitu cadangan kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah Timur yang libatkan China / Jepun / Korea Selatan
·    Kerjasama ekonomi secara tidak rasmi ASEAN + 3 / kerjasama negara ASEAN dengan negara-negara timur:
·    jemput Menteri-Menteri Luar negara-negara hadiri perbincangan tentang kerjasama yang ingin diwujudkan
·    Kerjasama dalam bidang pendidikan
·    ubuh Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMO)
·    beri tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang
·    bina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM)
·    Kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan dan sosial
·    mengadakan festival kebudayaan dan kesenian
·    tubuh Tabung Kebudayaan ASEAN
·    mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio
·    merapatkan hubungan melalui semangat kesukann
·    mengadakan Sukan SEA
·    mengadakan kerjasama dalam bidang pelancongan
·    mengistiharkanTahun Melawat ASEAN 1992
·    berbaik-baik dengan negara jiran sertai ASA /MAPHILINDO/ ASEAN

Pada pendapat anda mengapakah Malaysia mengadakan hubungan yang baik dengan negara jiran
·    mengekalkan kestabilan politik  di rantau Asaia Tenggara
·    bantu antara satu sama lain dlm bid. ekonomi / sosial / kebudayaan
·    tingkatkan taraf hidup penduduk / kerjasama dalam bidang pertanian / perdagangan /perindustrian
·    menyediakan latihan dan penyelidikan
·    menjamin keselamatan daripada ancaman luar / komunis
·    meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan
·    memajukan sektor pelancongan
·    menyemarakkan lagi bidang kebudayaan

Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu memupuk hubungan luar di kalangan negara Serantau
·  Dapat berbaik-baik dengan semua negara
·  Dapat menjamin keselamatan rakyat dan negara
·  Dapat memelihara kepentingan nasional
·  Dapat mengekalkan kedaulatan negara
·  Dapat menggalakkan pembangunan / pembangungan ekonomi
·  Mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa
·  Dapt menjadi warga global yang bertanggungjawab
·  Dapat memupuk kesejahteraan dunia

Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara?
·  Meningkatkan eksport/import negara
·  Menarik pelabur asing
·  Pertukaran teknologi/kepakaran
·  Mengekalkan kedaulatan negara
·  Menjamin kestabilan/keamanan dunia
·  Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
·  Mewujudkan perdagangan dua hala
·  Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
·  Menarik lebih ramai pelancong luar
·  Meningkatkan imej negara di mata dunia

Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia setelah menjalin hubungan baik dengan negara-negara serantau
·    Menyelesaikan konflik  di  meja perundingan - masalah pergolakan di Mindanao, perebutan Pulau Batu Putih
·    Kerjasama antarabangsa untuk menghapuskan ancaman pengganas
·    Pemimpin Malaysia dihormati di peringkat dunia
·    Pandangan /pendapat negara dihormati negara negara lain Menghasilkan kereta nasional-Proton, Perodua
·    Membina Koridor Raya Multi media (MSC)
·    Menghantar angkasawan ke ISS-kerjasama dengan Russia Sistem pengangkutan berkembang pesat-Air asia
·    Perkembangan Bioteknologi
·    Membina Sistem pengangkutan yang efektif -LRT, komuter, Putra
·    Menjadi tuan rumah sukan berprestij  antarabangsa-LIMA di Langkawi, Perahu Layar, Le Tour De Langkawi,  Formula One
·    Wujud pelabuhan bertaraf antarabangsa-Pelabuhan Klang, Tanjung Pelepas, Pelabuhan Bintulu
·    Menjadi pengeluar petroleum di dunia
·    Menjadi pengeluar komoditi dunia-getah, kelapa sawit, lada hitam
·    Mewujudkan pusat pelaburan persisir pantai di labuan
·    Menjadi pusat pendidikan tinggi dunia-Kolej  perubatan Manipal, UIAM, Universiti Lim Kok Wing
·    Menjadi pengeluar hub halal yang utama dunia
·    Wujud pusat-pusat pelancongan antarabangsa-Pulau  Langkawi, Legoland Johor, Genting Highland
·    Kemajuan dalam sains dan  teknologi-sains, pembinaan
·    Malaysia boleh membina bangunan tertinggi di dunia- Menara Berkembar Petronas
·    Melahirkan atlet yang bertaraf dunia dan mengharumkan nama negara - Nicole David, Lee Chong Wei, Pandalela Rinong

Cabaran Malaysia  untuk   mengekalkan  hubungan baik dengan negara luar
·    Masalah buruh/ pendatang asing tanpa izin (PATI)
·    Masalah pelarian- Rohingya, Pattani, Sulu
·    Perebutan wilayah- Pulau Batu Putih, Pulau Sebatik, pulau Spartly
·    Pencerobohan wilayah- Wilayah Sabah oleh pengganas Sulu
·    Penyeludupan dadah di sempdan negara
·    Pergantungan  ekonomi kepada negara maju
·    Ancaman pengganas antarabangsa
·    Campur tangan politik negara luar
·    Integriti yang rendah di kalangan rakyat tempatan
·    Pencerobohan  pihak luar
·    Kelonggaran kawalan kemasukan rakyat negara luar ( Filipina)
Langkah –langkah mengatasi
·    Memperketatkan undang-undang
·    Memperkukuhkan pertahanan negara
·    Berani menyuarakan hak di peringkat antarabangsa
·    Mengekalkan konsep  ZOPFAN
·    Menguatkuasakan Akta Buruh
·    Menyelesaikan masalah secara diplomasi- melalui  Mahkamah Antarabangsa(perebutan Pulau Batu Putih)
·    Memperketakan kawalan perairan negara
·    Menjalinkan hubungan baik dengan negara luar/pertubuhan antarabangsa
·    Perkongsian maklumat keselamatan / kerjasama  pertahanan
·    Mengawal penyeludupan dadah
·    Menghadkan kuota buruh
·    Mencegah rasuah
·    Pemimpin yang berintergriti dan berwibawa
·    Memodenkan prasarana ketenteraan dan keselamatan
·    Menambah pengkalan tentera  ( Sabah dan Sarawak)
·    Mengetatkan kawalan imigresen

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain.
·  Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
·  Saling membantu apabila diserang musuh/diceroboh                
·  Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat
·  Kerjasama dalam ekonomi.                                                    
·  Kerjasama dalam bidang pertahanan.     
·  Kerjasama kerjasama politik.                                                 
·  Bertindak satu suara.                                                                  
·  Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan               
·  Pertukaran teknologi                                                                  
·  Menghormati kedaulatan negara lain.                            
·  Mengadakan hubungan dua hala.                                       
·  Pertukaran budaya

Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada  hubungan luar  Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.
·    Menghargai pemimpin
·    Menghormati hak asasi  manusia
·    Berbangga sebagai rakyat malaysia
·    Memiliki sikap toleransi
·    Sedia menerima perubahan
·    Belajar bersunguguh-sungguh
·    Kepentingan ilmu pengetahuan
·    Kepentingan memelihara perpaduan
·    Mengekalkan keamanan
·    Patuh pada undang-undang
·    Taat setia kepada negara
·    Cinta kepada negara
·    Mengekalkan keamanan negara
·    Sanggup untuk berkorban untuk negara
·    Pentinya keamanan sejagat
·    Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti diri
·    Menyumbang idea dan kemahiran untuk memajukan negara
·    Tabah menghadapi cabaran
·    Kerjasama kekalkan keamanan dunia
·    Pentingnya semangat kejiranan

Rumusan
·    Pengetahuan yang saya perolehi
o    Malaysia telah menjalinkan kerjasama serantau melalui ASA, MAPHILINDO dan ASEAN,
o    dapat mengetahui proses penubuhan ASEAN,  matlamat penubuhan ASEAN serta faedah dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN.
o    mengetahui secara mendalam tentang pertubuhan Negara-negara serantau atau ASEAN.
o    faham maksud pertubuhan serantau, tujuan penubuhan khususnya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan serantau.
o    Pentingnya hubungan serantau bagi sesebuah Negara  dapat bersaing dalam dunia yang pesat mengalami perubahan dari segi politik, ekonomi dan social
o    Kita mesti mematuhi undang-undang negara sendiri dan negara lain.
o    Kita hendaklah bekerjasama dalam semua aspek bagi keharmonian dan kemajuan bersama.
o    Mengadakan rundingan dan diplomasi agar dapat mengekalkan kestabilan hubungan serta dapat mengelakkan sebarang konflik yang berpanjangan.
o    Imej yang baik membolehkan negara luar mencontohi kita dalam semua aspek terutamanya perpaduan.

·    Iktibar yang diperoleh:
o    Kita hendaklah bijak mengggunakan peluang – peluang yang wujud untuk memajukan negara kita sendiri.
o    Selain itu kita mestilah mempunyai sikap tolak ansur, tolong menolong dan saling menghargai supaya dapat menghadapi krisis dan cabaran pada setiap masa.
o    Kita juga mestilah menghormati dan mematuhi undang-undang negara sendiri atau pun negara lain untuk mengelakkan sebarang masalah.
o    betapa peri pentingnya mewujudkan jalinan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN.
o    Saya  berasa amat bersyukur kerana mempunyai pemimpin-pemimpin yang berwawasan serta berani untuk mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa dan Negara.
o    Menimbulkan keinsafan bahawa pentingnya memupuk hubungan baik serta saling hormat menghormati antara satu sama lain.
o    Kita mestilah mempunyai sikap bertolak ansur, berkerjasama, tolong-menolong
o    Menghargai supaya dapat menghadapi krisis dan cabaran pada setiap masa
o    Malaysia perlu mengekalkan hubungan diplomatik yang baik.
o    Malaysia perlu berkerjasama dalam semua aspek terutamanya aspek pembangunan negara.
o    Malaysia juga perlu menonjolkan imej yang baik untuk dicontohi oleh negara lain.

·    Harapan saya agar
o    negara Malaysia sentiasa bekerjasama dalam hubungan serantau,
o    mengamalkan perpaduan dengan negara lain,
o    mengekalkan hubungan baik dan kerjasama dengan negara jiran,
o    menjadi negara maju menjelang 2020
o    Malaysia akan terus aktif dan memperoleh manfaat daripada pertubuhan serantau
o    dapat melahirkan sebuah negara yang aman tenteram, maju serta mencapai keamanan serantau,
o    memacu negara kearah kegemilangan pada masa depan dalam aspek politik,ekonomi dan sosial.
o    Negara kita dapat menjadi sebuah Negara bermaklumat dan mengikuti arus perubahan semasa dunia.
o    Pada masa hadapan Negara kita memperoleh kemajuan terutamanya dalam dunia tanpa sempadan.
o    Hubungan baik yang sedia terjalin berkekalan.
o    Pemimpin negara dapat memastikan perpaduan yang utuh terus wujud.
o    Kerjasama antara rakyat dan pemimpin akan terus diperkukuhkan.


1.       Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam menjalin hubungan serantau
2.       Huraikan perkembangan hubungan serantau Malaysia melalui
a.       ASA
b.      MAPHILINDO
c.       ASEAN
3.       Menganalisis sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau
4.       Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau
5.       Faedah yang Malaysia dapat/ kejayaan Malaysia dalam hubungan srantau
6.       Isu di peringkat ASEAN dan penyelesaiannya yang diambil oleh Malaysia
7.       Iktibar dan nilai
8.      Rumusan


Matlamat dasar luar Malaysia
·  Berbaik-baik dengan semua negara
·  Jamin keselamatan rakyat dan negara
·  Pelihara kepentingan nasional
·  Kekalkan kedaulatan negara
·  Galakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi
·  Kekalkan keamanan sejagat
·  Utk jadi warganegara global yg bertanggungjawab
·  Pupuk kesejahteraan dunia

Asas penggubalan dasar luar Malaysia
Faktor sejarah
·  Zaman Kesultanan Melayu Melaka telah wujud hubungan perdagangan dengan negara luar seperti China, Arab dan Siam.
·  Malaysia bekas tanah jajahan British sertai Komanwel
·  adakan hubungan dengan negara bekas jajahan British yang lain
·  Pada awal kemerdekaan Malaysia menjalankan dasar pro-barat untuk bantuan pertahanan kerana ancaman komunis

Faktor Ekonomi
·  Malaysia mengamalkan pasaran bebas menjalankan hubungan ke arah kemajuan ekonomi.
·  Malaysia jalin hubungan dengan pembeli utama bahan mentah negara spt Amerika Syarikat  / Britain
·  Malaysia jalin hubungan luar untuk menarik pelabur modal asing.
·  Malaysia masih harapkan bantuan modal dan pasaran dari Britain / Amerika Syarikat selepas merdeka.
·  galak pelaburan asing melalui Dasar Pandang Ke Timur.terutama dari Jepun dan Korea Selatan
·  untuk meluaskan pasaran spt hubungan dengan negara membangun dan negara  Islam

Faktor politik
·  Malaysia amalkan demokrasi berparlimen
·  sokong keamanan sejagat / pemeliharaan kedaulatan negara
·  sokong Palestin mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat
·  sokong semua resolusi PBB ke arah keamanan./ Piagam PBB  untuk kekalkan keamanan dunia

Faktor Geografi
·  Kedudukan Malaysia yang strategik serta bersepadan dengan  kebanyakkan negara di Asia Tenggara.
·  perairan menjadi laluan utama kapal-kapal dagangan di dunia
·  keselamatan negara serantau mempengaruhi keselamatan Malaysia.

Faktor Demografi
·  majoriti penduduk Malaysia beragama Islam
·  Malaysia mengadakan hubungan dengan Negara Islam/ OIC
·  Tidak mengadakan hubungan dengan Israel
·  Israel menindas dan menceroboh rakyat Palastin.
·  Malaysia amal konsep perpaduan & hormati hak asasi manusia.
·  penduduk Malaysia pelbagai kaum dan bebas jalankan budaya masing-masing.
·  Tidak adakan hubungan dengan Afrika Selatan/ dasar apartheid.               

Perkembangan dasar luar Malaysia
·  Tahap pertama – Pro Barat dan anti komunis – Tunku Abdul Rahman
o Disebabkan faktor politik spt ancaman komunis/ konfrontasi Indonesia/ putus hubungan dgn Filipina/ pemisahan Singapura
·  Tahap kedua – Berkecuali – Tun Razak & Tun Hussein
·  peranan yang dimainkan oleh AMDA berkurangan/pengaruh British di timur semakin merosot./pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China.
·  Tahap ketiga – Kepentingan ekonomi  – Dr Mahathir
·  Berkaitan dgn isu perdagangan / pelaburan/ pembangunan negara membangun

Sebab Malaysia pro Barat dan Anti komunis
·  Ancaman komunis / PKM
·  Malaysia perlu bantuan tentera negara Komanwel
·  Malaysia tandatangani perjanjian pertahanan AMDA
·  Timbulnya krisis dengan negara jiran
·  Berusaha berbaik-baik dengan negara jiran
·  Sertai ASA, MAPHILINDO/ ASEAN
·  Pergantungan ekonomi kpd Britain
·  Malaysia anggota blok sterling / jalankan perniagaan guna paun sterling
·  Barat terutama Britain pembeli utama komoditi : getah dan bijih timah
·  Pelabur Britain masih kuasai peratus besar dlm ekonomi Malaysia terutama perladangan dan industri
·  Malaysia cuba amalkan pasaran bebas
·  Bina rangkaian perdagangan dengan negara lain utk kurang pergantungan kpd Britain
·  Mencari pasaran baru
Usaha Malaysia amal dasar berkecuali pada tahap kedua.
·  pengistiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali / ZOPFAN di antara negara ASEAN
·  jalinkan hubungan luar dengan Negara-negara komunis seperti China / Jerman Timur / Korea Utara /  Vietnam Utara / Mongolia.
·  jalin hubungan dengan semua negara dan negara jiran
·  masalah yang boleh gugat keselamatan negara dpt diselesaikan secara kerjasama dgn negara jiran spti masalah pelarian Vietnam

Usaha Malaysia beri penekanan kpd ekonomi pd tahap ketiga.
·  Lancar Dasar Pandang ke Timur
·  dapat  amalkan nilai-nilai baik dari negara  Jepun dan Korea
·  meningkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain untuk mantapkan ekonomi  negara
·  mengadakan lawatan ke Afrika Selatan/ Amerika Selatan
·  tandatangan perjanjian perdagangan dua hala
·  jamlin hubungan politik den perdagangan dengan negara maju dan negara Dunia Ketiga